სამაგისტრო ნაშროების დაცვა

2017 წლის 22 ივლისს, 12:00 საათზე ჩატარდება იმს ფაკულტეტის ეკონომიკური ინფორმატიკის დეპარტამენტის მაგისტრატურის განყოფილების დამამთავრებელი კურსის მაგისტრანტთა ნაშრომების დაცვა. სემინარი ჩატარდება სტუ-ს მეოთხე კორპუსში, 326 აუდიტორიაში.

სრულად

დოქტორანტურის განყოფილების სტუდენტთა სემინარი

2017 წლის 15 ივლისს, 12:00 საათზე ჩატარდება იმს ფაკულტეტის ეკონომიკური ინფორმატიკის დეპარტამენტის დოქტორანტურის განყოფილების მეორე და მესამე კურსის სტუდენტთა სემინარი. სემინარი ჩატარდება სტუ-ს მეოთხე კორპუსში, 326 აუდიტორიაში.

სრულად

85–ე ღია საერთაშორისო კონფერენცია ეკონომიკური ინფორმატიკის სექციაში

ეკონომიკური ინფორმატიკის დეპარტამენტში 14 ივნისს მუშაობდა სტუ-ს 85-ე სტუდენტთა ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ეკონომკური ინფორმატიკის სექცია. სექციაზე მოხსენებებით წარდგნენ დეპარტამენტის დოქტორანტურისა და ბაკალავრიატის განყოფილებების სტუდენტები და წარადგინეს თავისი კვლევითი და პრაქტიკული მუშაობის შედეგები. ჟიური შედგებოდა დეპარტამენტის 7 პროფესორისაგან. უნდა აღინიშნოს, რომ მოხსენებები იყო ძალიან საინტერესო და ყოველი გამომსვლელის შემდეგ იმართებოდა…

სრულად

გერმანელი სტუმრები სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრში

2017 წლის 11 აპრილს საქართველოს ტექნიკური უნვიერსიტეტის ელექტორნული სწაველბის სასწავლო–სამეცნიერო ცენტრში სტუმრად იყვნენ გერმანული ორგანიზაციის GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) წარმომადგენლები გიუნტერ პოდლაჰა, GIZ-ის ელექტრონული აკადემიის (E-Academy) ხელმძღვანელი და ელკე ვემჰოფი, GIZ–ის პროექტების კოორდინატორი. სტუმრები გაეცნენ სტუ–ს ელექტორნული სწავლების ცენტრს და ჩვენს მიერ მომზადებულ ელექტრონულ სასწავლო რესურსებს. შეხვედრისას დაიგეგმა…

სრულად