ელექტრონული სწავლების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში

2017 წლის 31 მაისს საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში, პროექტს ARMAZEG- ია ფარგლებში, გაიმართა კონფერენცია „ელექტრონული სწავლების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში”. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლებმა. კონფერენციის მონაწილეებს მიესალმნენ: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პრორექტორი პროფესორი ზურაბ გასიტაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი…

სრულად