კურსდამთავრებულები

ეკონომიკური ინფორმატიკის (ინფორმაციული სისტემების) დეპარტამენტში იქმნება კურსდამთავრებულთა ასოციაცია.
კურსდამთავრებულთა ასოციაციის მიზნებია:

  •  კურსდამთავრებულთა, სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა შორის გრძელვადიანი პირადი და პროფესიული კავშირების ჩამოყალიბება;
  •  დეპატრტამენტის კურსდამთავრებულებსა და სტუდენტებს შორის შეხვედრების ორგანიზება გამოცდილების გაზიარების მიზნით;
  • თანამედროვე საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადების პროცესში კურსდამთავრებულთა აქტიურად ჩართვა;
  •  დეპატრტამენტის საქმიანობის მხარდაჭერა;
  • დამამთავრებელი კურსის სტუდენტთა ინფორმირება შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნებისა და თანამედროვე გამოწვევების შესახებ;
  •  სხვადასხვა საქველმოქმედო საქმიანობის ორგანიზება;
  •  ბიბლიოთეკის ფონდის გამდიდრება და ა. შ.
Facebook კომენტარები

Comments are closed