85–ე ღია საერთაშორისო კონფერენცია ეკონომიკური ინფორმატიკის სექციაში

ეკონომიკური ინფორმატიკის დეპარტამენტში 14 ივნისს მუშაობდა სტუ-ს 85-ე სტუდენტთა ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ეკონომკური ინფორმატიკის სექცია. სექციაზე მოხსენებებით წარდგნენ დეპარტამენტის დოქტორანტურისა და ბაკალავრიატის განყოფილებების სტუდენტები და წარადგინეს თავისი კვლევითი და პრაქტიკული მუშაობის შედეგები.
ჟიური შედგებოდა დეპარტამენტის 7 პროფესორისაგან.
უნდა აღინიშნოს, რომ მოხსენებები იყო ძალიან საინტერესო და ყოველი გამომსვლელის შემდეგ იმართებოდა ფართო დისკუსია მოხსენებაში განხილული თემატიკის ირგვლივ.

საპრიზო ადგილები შემდეგნაირად გადანაწილდა:

ბაკალავრიატი:

I ადგილი: მარიამ მარღიშვილი;
II ადგილი გაინაწილეს: ლაშა ერგემლიძე, მარიამ დარჩიაშვილი;

დოქტორანტურა:

I ადგილი გაინაწილეს: ლელა პაპავა, სამსონ დარჩია;
II ადგილი: ქეთევან მამათელაშვილი;

Facebook კომენტარები

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *