დოქტორანტურის განყოფილების სტუდენტთა სემინარი


2017 წლის 15 ივლისს, 12:00 საათზე ჩატარდება იმს ფაკულტეტის ეკონომიკური ინფორმატიკის დეპარტამენტის დოქტორანტურის განყოფილების მეორე და მესამე კურსის სტუდენტთა სემინარი.

სემინარი ჩატარდება სტუ-ს მეოთხე კორპუსში, 326 აუდიტორიაში.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *