სამაგისტრო ნაშროების დაცვა


2017 წლის 22 ივლისს, 12:00 საათზე ჩატარდება იმს ფაკულტეტის ეკონომიკური ინფორმატიკის დეპარტამენტის მაგისტრატურის განყოფილების დამამთავრებელი კურსის მაგისტრანტთა ნაშრომების დაცვა.

სემინარი ჩატარდება სტუ-ს მეოთხე კორპუსში, 326 აუდიტორიაში.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *